publikacje

Autor i współautor 317 publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz prezentacji na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

publikacje (wybrane czasopisma)

 • Heart

 • Cardiology in the Young

 • Europace

 • BMC Pediatrics

 • Journal of Applied Genetics

 • Archives of Medical Sciences

 • Journal of Pediatrics and Neonatology

 • Magnesium Research

 • Pediatric Nephrology

 • European Review for Medical and Pharmacological Sciences

 • Central European Journal of Immunology

 • Kardiologia Polska

 • Folia Cardiologica

 • Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

 • Postępy Kardiologii Interwencyjnej

 • Polski Merkuriusz Lekarski

 • Pediatria Polska

Wystąpienia naukowe (wybrane konferencje naukowe)

 • World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery

 • Congress of the European Society of Cardiology

 • International Congress on Electrocardiology

 • Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology

 • Cardiology Congress of German Society of Pediatric Cardiology

 • Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Cardiac Arrhythmias of the European Society of Cardiology

 • World Congress of Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques

 • General Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology

 • World Congress of Nephrology

 • Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego